Formplast

Kvalitetspolicy

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2008

Klicka på bilden för att ladda ner.

 

Produkter, tillverkade av Formplast, skall möta våra kunders krav och vara anpassade för sitt ändamål. Kvalitet skall för oss vara ett konkurrensmedel. Därmed säkerställer vi nöjda kunder i vår framtid.

Kvalitet når vi genom att från början planera, säkra, styra och även utveckla samtliga kvalitetspåverkande aktiviteter inom Formplast.

Vår kvalitetshandbok är kärnan i vårt kvalitetssystem. Varje anställd skall känna till och agera enligt kvalitetshandboken. Kvalitet i arbetet är samtliga anställdas ansvar.

Kvalitetsarbetet skall vara en ständigt pågående förbättringsprocess såsom ständiga förbättringar och förslagsverksamhet. Det övergripande ambitionen skall vara att sträva mot 0-fel.