Formplast

Miljöpolicy

Miljöcertifierade enligt 14001:2015

Klicka på bilden för att ladda ner.

 

Att med ständiga förbättringar utveckla och producera högkvalitativa plastprodukter med metoder som är resurssnåla och skonsamma för miljön.

Med spårbarhet aktivt medverka till en hög nivå för kretsloppstänkande och återvinning av råmaterial.

Följa aktuell forskning och utveckling samt genomföra utbildning i syfte att förbättra säkerhet och miljökrav för vår verksamhet.

Prioritera miljömedvetna entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav.

Samarbeta med myndigheter och med tillämpliga lagkrav och andra krav ta del av bolagets miljöaspekter.

Tillse att vår miljöpolicy och övergripande miljömål finns tillgänglig för alla.