Formplast

Miljöpolicy

Miljöcertifierade enligt 14001:2015

Klicka på bilden för att ladda ner.

 

AB Formplast arbetar med vakuumformning, tryckformning och varmbockning av plastmaterial.
Vi vill aktivt medverka till en långsiktig håll-bar miljö för oss själva och vår omvärld.
Genom vårt arbete med att ständigt förbättra verksamheten inom om-råden som påverkar vår omgivningsmiljö vill vi minska vår totala miljöpåverkan.

Detta ska vi uppnå genom att:

•               Utveckla och ta till vara på personalens kunskap och intresse för miljöfrågor.

•               Verka för att miljötänkande är en naturlig del i det dagliga arbetet.

•               Regelbundet kontrollera och utvärdera verksamhetens miljöpåverkan.

•               Främja källsortering av restprodukter och föroreningar i den dagliga driften.

•               Främja minskning av buller och utsläpp.

•               Arbete för minskad energiförbrukning.

•               Aktivt minska vår miljöpåverkan vid val av leverantörer och transportsätt.

•               Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter och ämnen.

•               Införa miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

•               Minst uppfylla kraven i gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

 

 

Daniel Ljunggren

Verkställande Direktör

AB Formplast