Formplast

Nyheter

2020-06-01

AB Formplast ingår sedan 1 Juni 2020 i CalixKlippan AB. I gruppen ingår fler företag inom vakuumformning: Autoform (Malung), Andrénplast (Göteborg och Stargard, Polen) och Carbox (Archim, Tyskland).
Samarbetet mellan företagen i gruppen ger Formplast en stabil ägare och större möjligheter att utvecklas.

 

 

 

2018-08-22

Vi välkomnar Daniel Ljunggren som vår nya VD.

Pressmeddelande:

Ny ledning för AB Formplast

AB Formplast i Broby, grundades 1955 och blev då landets första vakuumformare av plastkomponenter till industrin. Tillverkning och försäljning är sedan 1963 förlagd till Broby i Östra Göinge kommun. Idag sysselsätter företaget ca 40 personer och är en betydande arbetsgivare på orten. Omsättningen uppgår till ca 50 MSEK.

Formplast är en väletablerad leverantör till industrin av vakuum- och tryckformade samt varmbockade detaljer i termoplaster med efterbearbetning i CNC-styrda fräsar. Komplettering sker vid behov genom montering av tillhörande komponenter vid egen monterings- och limavdelning.

Kunderna återfinns inom bl.a. fordons-, bygg- och belysningsindustrin.

Fokus ligger på kvalitet och Formplast har förmånen att ha personal med lång erfarenhet inom området. Företaget är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 samt i slutfasen av en process för certifiering enligt IATF 16949:2016, vilket är fordonsindustrins kvalitetsledningssystem.

Under våren implementerades affärssystemet Monitor, vilket bidrar till att ytterligare förstärka företagets affärs- och produktionsprocesser.

Styrelsen har nu beslutat att stärka den lokala företagsledningen genom att utse Daniel Ljunggren till ny Verkställande direktör, med tillträden den 22 augusti, 2018.  Därmed skapas förutsättningar för en långsiktig och stabil tillväxt med fokus på kundservice, kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Daniel, som är 43 år och bor i Kristianstad, har en god och bred erfarenhet inom verksamhetsutveckling av liknande företag. Daniel kommer senast från en tjänst som VD för Mouldex Plast AB i Kristianstad, där han drivit ett omfattande och framgångsrikt förändringsarbete.

Bo Andrén
Styrelseordförande
AB Formplast