Integritetspolicy

IntegritetspolicyExtern.pdf

Vår hantering av dina personuppgifter

Formplast värnar om er personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Denna policy beskriver varför vi samlar in information om er och hur informationen hanteras, på vilket sätt Ni kan ha kontroll över era egna uppgifter samt hur Ni kan kontakta oss.

Formplast ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Formplast behandlar bara den information som är nödvändig för att kunna hantera alla orderflöden.
När Ni lägger en förfrågan hos oss, samlar vi in personuppgifter såsom namn, e-postadress, kontaktuppgifter och befattning.
Detta gör vi för att kunna erbjuda er information när era produkter förbereds för att produceras hos oss.

Varför vi behandlar personuppgifter

Formplast behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta er vid planering av order eller avtal samt för att meddela eventuella störningar i flödet.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi lagrar era kontaktuppgifter i vårt företagsregister som en referenstyp.
Ert förnamn och efternamn kan komma att användas som referens på dokument så som följesedlar, ordererkännande, inköpsordrar, pallflaggor samt offerter.
Projektdokument förekommer på projektmöten där intern projektgrupp tar del av projektinformation.
Projektdokumentationen är knuten till kund i registret.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Uppgifter om kontaktperson hos våra kunder/potentiella kunder sparar vi under den tid som kunden bearbetas i försäljningssyfte.
Intresseavvägning är laglig grund och uppgifter som sparas är: namn, telefonnummer, mailadress, organisationsnummer, leveransadress/postadress till företag och befattning.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering av förfrågan/order delar du med dig av dina personuppgifter.
Den lagliga grunden för hantering av personuppgifter vid din ansökan utgörs av en intresseavvägning.
För att kunna erbjuda våra tjänster som tillverkningsföretag och gentemot dig som kund/leverantör så har vi ett berättigat intresse av få del av relevanta uppgifter från din sida för att kunna beställa eller leverera.
Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte erbjuda dig den kommunikation som kan behövas vid orderflöden.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.
Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga, eller inaktuella.
Du kan även begära att vi helt tar bort dem eller att vi begränsar dem, det kan vi enkelt justera genom vårt register.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Formplast.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

AB Formplast
Industrigatan 1
289 42 BROBY

044-47600