Varmbockning

I varmbockning sker en partiell uppvärmning av en skiva i en eller flera värmespalter. Bockningen sker omedelbart av skivan och sedan placeras detaljen i fixtur för svalning. Oftast kompletteras denna metod med efterföljande operationer i form av limning eller svetsning.

Vanliga produkter framtagna enligt denna metod är skyltar och andra artiklar för reklamändamål, kåpor och skydd, oftast i glasklar akryl eller PC.