Lackering

Vi samarbetar med olika lackeringsfirmor då önskemål eller krav ställs på en förändring av plastytans färg, glans eller ljusgenomsläpp.
Artikeln färdigställs först på AB Formplast och skickas sen vidare till aktuell lackerare för sluthantering.