Återvinning

Produkters kretslopp och miljöpåverkan under deras liv blir mer och mer viktigt. När en varmformad detalj från Formplast verkat klart, är den återvinningsbar. Detta tack vare termoplasternas egenskaper till uppvärmning och omformning åter och åter igen. De flesta detaljer som levereras från oss är märkta med materialbeteckning för enkel och tydlig materialidentifikation.

När det är dags att skrota produkten kan den därför tas tillvara och malas ner till granulat för att ingå som en del i råvaran till nya plastskivor. Spillmaterial från vår produktion tas tillvara på samma sätt.

Övrigt överskott som inte kan granuleras källsorteras. Inom AB Formplast strävar vi efter en hög miljömedvetenhet för att orsaka så liten miljöbelastning som möjligt.