Metoder

Genom Formplasts möjligheter att bistå med diverse tekniska lösning har vi kapacitet och möjlighet att se till våra kunders behov.

Vi hjälper dig såval i planeringsstadiet som med efterbearbetning för att kunna leverera en komplett lösning.

När vi formar vår plast så använder vi oss utav vakuumformning som passar väl när det enbart har utåtgående former. Då värms plasten upp och läggs på ett aluminiumverktyg som vakuumsuger plaster på plats så att den får rätt form.

Alternativt så använder vi oss utav tryckformning då mer komplexa former så som inåtgående former kan formas. Tekninken lämpar sig väl när mer detaljåtergivning är ett krav.