Kvalitet/Miljö

Formplast jobbar kontinuerligt med kvalitet och hållbarhet. Bland annat återvinns spillmaterial från produktionen så att det kan komma till nytta som en del av råvaran i nya plastskivor.