Verktyg

Verktygen vi använder vid formning kan vara tillverkade i aluminium, ureol eller i vissa fall trä.
Aluminiumverktyg har längst livslängd och lägst underhållskostnader och är oftast den typ vi rekomenderar för att få ett så bra resultat som möjligt.
Ureol och träverktyg kan användas för prototyper eller låga volymer men kräver underhåll och skall ej användas i längre perioder eller höga volymer.


I bilden nedan illustreras hela förloppet i vakuumformning.Tryckformning är lite annorlunda då istället för vakuum så skapar man ett tryck utifrån som tvingar in plasten mot verktyget.
Fördelen kan ibland vara att man uppnår skarpare kanter, vissa produkter kan även kräva att man använder tryckformning.
I speciella fall så kan vi komma att använda rörliga verktyg, det blir då en 2-stegs formning där man först trycker materialet mot verktyget och sen avslutar man formen med att verktyget rör sig in.