Kvalitetspolicy

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015

AB Formplast arbetar med vakuumformning, tryckformning och varmbockning av plastmaterial. Vi skall verka för att kunna leverera i rätt tid, till rätt pris samt tillgodose kundens krav på kvalitet.
Vi anser att vårt totala kvalitetsutfall är något som alla i företaget kan och bör påverka.
Varje medarbetare behöver ha tillräcklig kunskap och kompetens inom området för att kunna utmana och utveckla vårt arbetssätt och därigenom förbättra oss.

Att hålla en god kvalitetsnivå är en grundförutsättning för vårt företag för att uppnå våra övergripande mål och därigenom bidra till nöjda kunder, god lönsamhet, hållbar utveckling och långsiktig konkurrenskraft.

Detta ska vi uppnå genom att:

‚ÄĘ √Ėka kompetens, ansvarsk√§nsla och engagemang hos v√•r personal.

‚ÄĘ Utveckla och f√∂rb√§ttra v√•r ledningsprocess, v√•rt arbetss√§tt samt v√•rt verksamhetssystem.

‚ÄĘ St√§ndigt utveckla v√•ra processer och verktyg f√∂r att ge ett bra st√∂d i det dagliga arbetet.

‚ÄĘ H√•lla god ordning samt tillse att vi har en s√§ker och kvalitativ arbetsmilj√∂.

William Larsson
Verkställande Direktör
AB Formplast