Vakuumformning

Vid vakuumformning spänns en termoplastskiva i en ram som sedan värms upp tills den når sin mjukningstemperatur. Därefter formas plasten mot ett verktyg genom att luften sugs ut genom verktyget och plasten dras in mot dess ytor. Efter kylning är detaljen färdig eller går vidare till annan efterbearbetning.

Vakuumformning har hög precision och är samtidigt en ekonomisk metod. Detta utnyttjas vid tillverkning av paneler, kåpor, lampkupor och mycket annat till alla typer av industrier t.ex som hytt- och karosseridetaljer till olika fordon, kåpor till maskinindustrin samt till lampkupor för belysningsindustrin.

Vi har idag 7 st vakuumformningsmaskiner och kan hantera detaljer från 100x100 mm upp till 3000x2000x900 mm