Nyhetsarkiv

2020-06-01
AB Formplast ingår sedan 1 Juni 2020 i CalixKlippan AB. I gruppen ingår fler företag inom vakuumformning: Autoform (Malung), Safeman (Olofström), Andrénplast (Stargard, Polen) och Carbox (Archim, Tyskland).
Samarbetet mellan företagen i gruppen ger Formplast en stabil ägare och större möjligheter att utvecklas.